جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختفرفورژهازمون پیوست به همسر هلندی

اعلام آمادگی یونسکو برای کمک به ارمنستان و آذربایجان