برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیگیربکس خورشیدیتعمیرات گاوصندوق-خدمات گاوصندوق …

ابرسلاح در دست سربازان روسیه