ابراز امیدواری وزیر خارجه ایران در خصوص مذاکرات با عربستان