دیاکو تولید کننده مفتول گالوانیزه …دستگاه سیل لیوانباتری انواع لپ تاپچاپ کارت پی وی سی

آیا دولت فعلی افغانستان پس از خروج آمریکا سقوط خواهد کرد؟