تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …چسب شفاف ATP شرکت TMS

قاضی زاده: اروپا مستعمره ی آمریکا است