جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …بیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز … مرکز خرید چوب کاسپینامگا باتری، خرید باتری و شارژر …

پنج شخص حقیقی و 11 شرکت دیگر وارد فهرست تحریمی آمریکا شدند