آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …کار پاره وقت در منزل با گوشیفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدید

رئیس سازمان صدا و سیما به جلسه دولت ایران دعوت نشد، چرا؟