به گزارش تابناک به نقل از وزارت صمت، رضا رحمانی در ادامه افزود: دشمنان فشارها و تحریم های سخت را بر ما تحمیل کرده اند، اما ما می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم و تهدیدها را به فرصت بدل کنیم، همچنان که تاکنون نیز توانسته ایم. وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال القای ناامیدی در جامعه هستند، تصریح کرد: سال گذشته رمز دشمنان تعطیلی پی در پی کارخانه ها بود که خوشبختانه با تلاش تمامی فعالان عرصه تولید این نقشه با شکست مواجه شد . وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرح اصلاح قیمت بنزین و اقدامات وزارتخانه برای جلوگیری از گرانی در آن مقطع بیان کرد: در آن شرایط ما مردانه پای کار آمدیم، قیمت‌ها را کنترل کردیم و نگذاشتیم اثر روانی اصلاح قیمت بنزین باعث گرانی در جامعه بشود. رحمانی در ادامه افزود: رسالت سختی بر دوش ما است و این رسالت و تکلیف ایجاب می‌کند که مردانه و با تمام قوا پای کار بیاییم. وی در خصوص وضعیت خودرو نیز گفت: تولید خودرو به حمدالله به وضعیت مناسبی رسیده است و اکنون به تولید روزانه ۴ هزار خودرو رسیدیم.