همه تلاش‌ها برای کسب رضایت ناکام ماند / سرانجام حکم قصاص «آرمان عبدالعالی» اجرا شد

همه تلاش‌ها برای کسب رضایت ناکام ماند / سرانجام حکم قصاص «آرمان عبدالعالی» اجرا شد