آخرین آمار کرونا در ایران تا ششم مهر/ جان باختن ۲۳۹ بیمار دیگر در شبانه روز اخیر