بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …تدریس خصوصی زبان آلمانینورپردازی کهکشانی فیبرنوری سقف …خوش بو کنندهای هوا

اردشیر زاهدی: هیچ سخنگو و یا اکانتی در فضای مجازی ندارم!