کنترل از راه دور وسایل برقی با …نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …شرکت طراحی سایت و اپلیکیشن طراواندوره آموزشی انتخاب هوشمندانه رشته …

آقای همتی؛ نظام بانکی در خدمت تولید است یا در مسیر بورس بازی و سود بردن از نوسان ‌گیری و خرید مسکن؟