سکوت عجیب ۲ نماینده باشگاه‌ها در هیات‌رئیسه فوتبال در بحران تبلیغات محیطی