توقف و تردد هرگونه وسیله نقلیه در حاشیه زاینده رود ممنوع / معاون اول رئیس جمهور: برای رفع تحریم‌ها در ارکان نظام، عزم جدی وجود دارد

توقف و تردد هرگونه وسیله نقلیه در حاشیه زاینده رود ممنوع / معاون اول رئیس جمهور: برای رفع تحریم‌ها در ارکان نظام، عزم جدی وجود دارد