اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصاویر سیل ۱۹ مرداد در روستاهای فیروزکوه