آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …تعمیر تلویزیون سامسونگمرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …

پیغام گوهر خیراندیش از بیمارستان که پرویز پرستویی آن را رساند