یک نماینده مجلس: آثار انتظاری اقتصاد ملی را از مذاکرات کم کنیم/رئیس دفتر رئیس‌جمهور: می‌خواهند با طرح اتهام انتصابات فامیلی، به محبوبیت دولت لطمه بزنند/رئیسی: …

یک نماینده مجلس: آثار انتظاری اقتصاد ملی را از مذاکرات کم کنیم/رئیس دفتر رئیس‌جمهور: می‌خواهند با طرح اتهام انتصابات فامیلی، به محبوبیت دولت لطمه بزنند/رئیسی: برای تهیه واکسن شخصا با چند کشور تماس گرفتم