تعمیر پرینتر در محلفروش سرور و تامین قطعات سرورهای …تعمیرات موبایل در امداد موبایلفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …

اعمال محدودیت‌های شدید در ۴۳ شهر با وضعیت بحرانی / قطع زنجیره ابتلا و کاهش مرگ و میر اولویت اصلی است / کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دولت در تهران تا پایان آبان / رهگیری هوشمند و محدودیت‌های هدفمند برای بیماران در دوران قرنطینه