قعرنشینی مطلق استان «قم» در واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در ایران!

قعرنشینی مطلق استان «قم» در واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در ایران!
شمار واکسن‌های تزریق شده در کشورمان در حالی از مرز یکصد و هفت میلیون دوز گذشته که کماکان وضعیت وخیم واکسیناسیون در برخی استان‌ها ادامه دارد؛ استان‌هایی که «قم» سرآمد آنهاست. به گزارش «تابناک»؛ بر اساس آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در استان‌های کشورمان، تا عصر دیروز بالغ بر ۱۰۷ میلیون دوز انواع واکسن به گروه‌های مختلف واجد شرایط تزریق شده که از این میزان، نزدیک به ۵۸ میلیون دوز اول بوده و بیش از ۴۸ میلیون دوز دوم، یا به عبارت بهتر، تکمیل واکسیناسیون علیه این بیماری.   آمار تفکیکی واکسیناسیون در استان‌های مختلف - برای دیدن تصویر با کیفیت‌ بالاتر و در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید آن گونه که گزارش واکسیناسیون کووید ۱۹ در کشورمان تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، ۴۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۱ تن از ۶۷ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸۴۸ هزار شهروند بالای دوازده سال در کشورمان با دریافت دو دوز واکسن، به طور کامل علیه این بیماری واکسینه شده‌اند. اعدادی که به معنای واکسیناسیون ۷۱ درصدی جامعه هدف واکسیناسیون کووید ۱۹ در کشورمان است. دستیابی به چنین نرخی از واکسیناسیون در کشورمان آن هم در شرایطی که به دلایل فراوان، روند واکسیناسیون در ایران برای چندین ماه با کندی بسیار زیاد طی شده و تنها چندماه اخیر بوده که واکسن در حجم انبوه به کشورمان وارد شده و شرایط تزریق آن به مردم فراهم آمده است، اتفاقی به شدت خوشایند و دلچسب است که حکایت از آگاهی چشمگیر هموطنان مان به اهمیت این واکسیناسیون دارد.   این در حالی است که با تامل در آمار‌ها و ارقام ها، پی خواهیم برد که این استقبال در برخی نقاط کشورمان به شدت کمرنگ‌تر بوده و در نتیجه آن، متاسفانه در برخی استان‌ها شاهد جاماندگی زیادی از روند واکسیناسیون در کشورمان هستیم. نقیصه‌ای که می‌بایست به سرعت رفع شود، هرچند شواهد و قرائن حکایت از بی تفاوتی مسئولان به این ایراد اساسی دارد.دقت در آمار‌های تفکیکی نشان از صدرنشینی جالب توجه استان «گیلان» در آمار واکسیناسیون در ایران دارد به گونه‌ای که این استان با تزریق دوز اول به ۹۲ درصد واجدین شرایط، بالاترین نرخ استقبال از برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در ایران را به نام خد ثبت کرده و همچنین با تکمیل واکسیناسیون ۸۱ درصد جامعه هدف، با فاصله، صدرنشین نرخ واکسیناسیون در استان‌های مختلف کشورمان است. این در حالی است که در نقطه مقابل، استان «قم» با ۷۰ درصد، کمترین میزان استقبال از برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشور یعنی تزریق دوز اول ر ا به خود اختصاص داده و بعد از مدت‌ها که استان سیستان و بلوچستان در قعر جدول تکمیل واکسیناسیون در استان‌های مختلف کشورمان حضور داشت، توانسته این رتبه را هم از آن خود کرده و قعرنشین آن جدول هم بشود!   شرایط نامطلوب استانی که به مانند رقبایش (استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان) در قعر جدول، استانی بسیار کم مساحت، دارای کمترین تعداد شهر و شهرستان در کشور است و از قضا در شاهراه ارتباطی بسیاری از استان‌های کشورمان قرار دارد، نه وضعیتی مشابه رقبا که از جمله استان‌های مرزی کشورمان هستند.   ملاحظاتی جدی که نشان می‌دهد به رغم سرعت قابل قبول واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشورمان و رسیدن به نرخ میانگین بسیار بالای واکسیناسیون در کشورمان، هنوز نگرانی‌های جدی وجود دارد و نمی‌توان روی نرخ واکسیناسیون در کشورمان حساب چندان ویژه‌ای باز کرد چراکه استان‌های جامانده می‌توانند کانون شیوع بیماری و شروع موج مرگبار دیگری از بیماری در آینده باشند.