ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلخوش بو کنندهای هواتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …کارتن سازی

حرکت نظامیان آمریکایی با تجهیزات سنگین به طرف آلمان + فیلم