اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چه چیزی حواس و افکار ما را به هم نزدیک می‌کند؟