حسین سلاح ورزی رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران شد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کانون عالی کارفرمایی ایران که به موجب ماده ۱۳۱ قانون کار بالاترین نهادکارفرمایی ایران محسوب می شود، در آخرین مجمع عمومی خود که در ۱۶ شهریور ماه برگزار شد، اعضا هییت مدیره این نهاد کارفرمایی را از بین ۸۰۰ تشکل صنفی کارفرمایی کشور عضو انتخاب نمود. اعضا هییت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران عبارتند از حسین سلاح ورزی رئیس، علی انصاری و مرتضی سلطانی نواب رئیس، حمید سیفی دبیرکل، اشکان میرآرمندهی عضو هییت مدیره و منشی و داود جوانی نیز خزانه دار. همچنین محمدرضا دیانی، محمد حسین محتاج الله و محمدرضا نیلفروشان دیگر اعضا اصلی هییت مدیره این نهاد هستند. لازم به ذکر است که در حال حاضر قریب به ۲۷۰۰ انجمن صنفی کارفرمایی در ایران ثبت و فعالیت می کنند. نمایندگان کانون عالی کارفرمایی ایران علاوه در عضویت در سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)، به موجب قانون و به نمایندگی از بخش کارفرمایی کشور در مجامع تصمیم گیری همچون، شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال ، هیئت امنای تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و دیگر نهادهای تصمیم گیری حضور دارند.