زنان، ۸۰ درصد قربانیان خشونت‌های منتهی به قتل

زنان، ۸۰ درصد قربانیان خشونت‌های منتهی به قتل
به گزارش «تابناک»، فربد فدایی در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد: خشونت علیه زنان یا در محیط منزل یا خارج از منزل بر آنان اعمال می شود. این خشونت ها جزیی از کل انواع خشونت هستند که اگر بخواهیم بر حسب بزه دیده تقسیم بندی کنیم شامل کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و همین طور جرم علیه کودکان، بانوان و افراد سالمند می شود که در حقیقت گروه های آسیب پذیر هستند. وی ادامه داد: بیشتر خشونت ها در مورد زنان در محیط منزل اتفاق می افتد که می تواند به صورت آزار جسمی، عاطفی، کلامی و جنسی و قتل نمود کند که بر اساس آمارها زنان بیشترین قربانیان این خشونت ها هستند، به گونه ای که در قتل که سنگین ترین خشونتی است که می توان متصور شد، فقط ۲۰ درصد قربانیان را مردان و ۸۰ درصد را زنان تشکیل می دهند. نگاه جنس دومی به زن و نبود قوانین بازدارنده عامل تشدید خشونت ها علیه زنان است عضو انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره راهکار پیشگیری از افزایش خشونت ها علیه زنان، با بیان اینکه مسایلی وجود دارد که می توان با آن جلوی این خشونت ها را گرفت اما عموما به آنها توجهی نمی شود، توضیح داد: با شناسایی موارد اعمال خشونت علیه زنان در نتیجه حسادت های مردانه یا مصرف مواد مخدر از قبیل شیشه که بسیار شایع شده، می توان از افزایش خشونت پیشگیری کرد. فدایی با بیان اینکه در کشورهای غربی هم مصرف الکل یکی از مهمترین عوامل خشونت های خانگی است، تصریح کرد: زنان به طور کلی بیش از مردان در معرض خشونت قرار دارند که یکی از دلایل آن این است که مردان احساس می کنند که از نظر فیزیکی برتری دارند به همین دلیل منعی در مورد رفتارهای خشونت آمیز نمی بینند. وی افزود: دیدگاه های سنتی و غلط نسبت به زنان و همچنین نگاه جنس دومی به زن از جمله عواملی است که مجوز اعمال خشونت را به مرد می دهد که در اینجا قوانین بازدارنده نقش برجسته ای در جلوگیری از خشونت نسبت به زنان ایفا می کند؛ چنانچه شاهدیم در کشورهای پیشرفته غربی، از زمانی که قوانین مانع خشونت نسبت به زنان اعمال می شود میزان خشونت کاهش پیدا کرده است. یعنی زن احساس می کند که مورد حمایت مقامات قانونی قرار دارد و مردم هم از ترس مجازات کمتر دست به اعمال خشونت می زند. به تاکید این روانپزشک، در کشور ما هم باید به این نکته توجه شود که قوانینی که بیشتر حمایت از زنان می کند اثر پیشگیرانه از خشونت دارد. فدایی با یادآوری اینکه خشونت خانگی در دوران کرونا افزایش پیدا کرده، در مورد دلایل آن توضیح داد: متاسفانه خلاء تعامل های درست و مهارت ارتباط گیری باعث شده در دوران کرونا که بیش از همیشه اعضای خانواده در کنار یکدیگر قرار دارند خشونت افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از این خشونت متوجه زنان است که البته در این مورد کودکان هم یکی دیگر از قربانیان خشونت های خانگی هستند که مورد پرخاشگری از سوی پدر و مادر قرار می گیرند. فدایی تاکید کرد: یکی از مظاهر اجتماعی شدن، آموختن برقراری ارتباط و حل مسایل به وسیله گفت وگو است که چنین مهارتی معمولا در برخی خانواده های ایرانی آموخته نمی شود و مرد به دلیل تسلطی که به طور سنتی دارد برای رسیدن به خواسته های خود از خشونت استفاده می کند و این خشونت و این رفتار را به فرزند پسر هم انتقال می دهد و این زنجیره همچنان در خلاء قوانین بازدارنده و آموزش ادامه دارد.