اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چه کسی رنگ سال را تعیین می‌کند؟ ۲۰۲۳ غرق در سرخی خلیج فارس