شهیدی که به صورت مهندسی محل دفن خود را تعیین کرد+ فیلم