اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا کودکان روی زمین به‌شکل W می نشینند؟