جواد عزتی: خارج از ایران بیشتر از ۴۸ ساعت دوام نمی آورم