اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تثبیت تعداد شهرهای نارنجی و افزایش شهر‌های آبی به حدود ۲۰۰ شهرستان!