اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا سایه می‌خواست کنار درخت ارغوان دفن شود؟