شریعتمداری: در بستن تنگه هرمز به روی آمریکا تردید نکنید که هیچ غلطی نمی‌تواند بکند/ ذوالنوری: به آتش‌زدن برجام در صحن مجلس افتخار می‌کنم، چون پاسخ درستی …

شریعتمداری: در بستن تنگه هرمز به روی آمریکا تردید نکنید که هیچ غلطی نمی‌تواند بکند/ ذوالنوری: به آتش‌زدن برجام در صحن مجلس افتخار می‌کنم، چون پاسخ درستی به پاره کردن برجام توسط ترامپ بود