اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وارد نشدن واکسن روزانه ۷۰۰ نفر را به کشتن داد