افزایش بیش از ۱۲ میلیون دوزی نیاز کشورمان به واکسن کووید ۱۹
در نتیجه تصمیم اخیر مقامات کشورمان، یک چالش جدید کرونایی پیش رویمان قرار گرفته است؛ افزایش نیاز کشور به واکسن کرونا به میزان بیش از ۱۲ میلیون دوز. به گزارش «تابناک»، در ادامه روند واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ در کشورمان و در شرایطی که گروه‌های سنی جدید به سرعت اضافه شده و تقاضا برای دریافت واکسن فزونی یافته، از صبح امروز یک گروه دیگر هم به صف دریافت کنندگان واکسن کرونا افزوده شده که تفاوتی ویژه برای گروه‌های دیگر دارد؛ گروهی که تا همین چند روز قبل تامین واکسن برایشان پیش بینی نشده بود. صحبت درباره دانش آموزان است که اخیرا به گروه‌های هدف واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشورمان افزوده شده اند؛ گروهی که ابتدا قرار بود تنها شامل دانش آموزان سال آخری باشد که کنکور در پیش دارند و حضورشان در مدارس از اهمیت وافری برخوردار است، اما روز گذشته اعلام شد که محدوده سنی بزرگتری از ایشان به طرح واکسیناسیون افزوده خواهند شد. بر اساس اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان، بر اساس تصمیم اتخاذ شده، دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در صف واکسیناسیون قرار خواهند گرفت تا در سایه واکسینه شدن کامل ایشان (دریافت دو دوز واکسن)، مقدمات بازگشایی مدارس فراهم آید. مسیری که با واکسیناسیون ۱۷ ساله‌ها از امروز آغاز شده و قرار است به مرور با اعلام گروه‌های سنی دیگر دانش آموزان تداوم بیابد. نکته قابل تامل در این میان، تاکید وزیر بهداشت بر پیش شرط بودن تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان برای بازگشایی مدارس است که با توجه به تایید دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک برای این کار، ضرورت تزریق دو دوز واکسن به دانش آموزان را نشان می‌دهد. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تدابیری برای واردات واکسن‌های تک دوزی برای واکسیناسیون دانش آموزان در دستور کار قرار دارد که ظاهرا منجر به نتیجه نشده است. این گزاره به این مفهوم است که نیاز کشور به واکسن به اندازه دو برابر جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال کشور افزایش یافته است. جمعیتی که با مراجعه به آمار وزارت آموزش و پرورش، بالغ بر ۶ میلیون نفر اعلام شده است؛ ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۷۳ دانش آموز دوره متوسطه اول و ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۳۴۴ دانش آموز دوره متوسطه دوم که برای سال تحصیلی پیش رو در مدارس سراسر کشور ثبت نام کرده اند. به عبارت بهتر، ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۱۷ نفر دیگر به جمع ۶۰ میلیون ایرانی بالای ۱۸ سال که هدف برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در ایران بودند افزوده شده که معنای آن، افزایش نیاز کشور به واکسن کرونا به میزان بیش از ۱۲.۲ میلیون دوز واکسن است. افزایشی که با توجه به عقب افتادگی‌های برنامه واکسیناسیون در کشورمان و بدعهدی برخی کشور‌های فروشنده واکسن و همچنین سبد کوواکس در زیرمجموعه سازمان بهداشت جهانی، حکم چالشی جدید را خواهد داشت. این در حالی است که در ماه‌ها اخیر، سرعت واردات واکسن به کشورمان به شدت افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های رسیده، تولید واکسن در کشورمان هم روند پرشتابی را طی می‌کند. تولیدی که احتمالا با اتمام مراحل کارآزمایی چند واکسن دیگر ایرانی و همچنین صدور مجوز مصرف اضطراری آنها، به زودی جهشی بزرگ را در تامین واکسن برای کشورمان رقم خواهد زد و نگرانی‌های زیادی را رفع خواهد کرد. دورنمایی که نشان می‌دهد دولت مردان با علم به افزایش تولید و واردات، تصمیم به واکسیناسیون گروه جدیدی از ایرانیان گرفته و بازگشایی مدارس در اسرع وقت را در دستور کار قرار داده اند. آخرین مرحله بازگشایی‌ها در کشورمان که می‌تواند نبض زندگی در جامعه را تا حد زیادی به وضعیت سابق بازگرداند؛ به ۱۹ ماه قبل که هنوز کرونا مشکلی متعلق به چینی‌ها بود و کسی تصور نمی‌کرد به پاندمی فلج کننده‌ای در جهان تبدیل شود.