چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی برگشت
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / روزنامه تعادل / اقتصادی

پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی برگشت

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، محدودیت عملیاتی اعمال‌شده در برخی فرودگاه‌های کشور برطرف شده است.