اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رای پرونده پادوانی بازهم به تعویق افتاد