اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کل حکم رد مال بابک زنجانی، یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یوروست / پرونده «هواپیمای اوکراینی» با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه رفت / برای طرح تسهیل از مجلس درخواست استفساریه کرده ایم