اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: مصر مرز «رفح» را بدون قید و شرط باز کند