اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فوتبال سهم بیشتری از اکران را به خود اختصاص می‌دهد؟