قانون گذاری در پستو خوب نیست/ تضعیف مجلس انقلابی را ما خودمان دنبال کنیم / ما با اصل هشتاد و پنجی آن مخالفیم/اجازه دهید دولت انقلابی لایحه ارائه کند
امروز چهارشنبه 6 مرداد 1400 در جلسه غیرعلنی مجلس، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند. طرحی که حالا بسیاری با هشتاد و پنجی شدنش آن نیز مخالفند. عبدالحسین روح الامینی در نطق امروز خود در مجلس درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گفت: ما با اصل هشتاد و پنجی آن مخالفیم. به گزارش تابناک، امروز چهارشنبه 6 مرداد 1400 در جلسه غیرعلنی مجلس، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند. مسئله قرار گرفتن در قالب اصل ۸۵ به این معنا است که دیگر نیازی نیست این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود؛ بلکه به کمیسیون تخصصی ارجاع داده می‌شود و در صورت تایید در کمیسیون برای ۳ تا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. طرحی که با واکنش های بسیاری همراه بوده است و حالا واکنش ها به قرار گرفتن آن در قالب اصل 85 نیز چالش جدیدی بر سر راه این طرح است. دکتر عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران نیز امروز در نطقی در جلسه غیرعلنی مجلس در واکنش به این طرح و قرار گرفتن آن در قالب اصل 85 گفت: من وارد اصل مطلب می شوم. بحث درباره طرح مجازی نیست و مسئله بحث هشتاد و پنجی شدن آن است. وی ادامه داد: ما در این مجلس از هشتاد و پنجی شدن یک تجربه جمعیت را داریم که علیرغم رای مثبت دفعه قبل من، تجربه موفقی نبود. نماینده مردم تهران افزود: پینگ پنگی که بین کمیسیون جمعیت و شورای نگهبان ادامه دارد. روح الامینی اظهار داشت: به صورت انتخابی کارشناسان و دستگاه ها را راه می دادند یا نمی دادند. قانون گذاری در پستو در ابتدا بر عهده 23 نفر، سپس 16 نفر و بعد 7 الی 8 نفر بود. قانون گذاری این چنینی قانون گذاری خوبی نیست. وی گفت: این جلسه چرا باید الان به صورت غیرعلنی برگزار شود؟ مگر ما چه بحث غیرامنیتی یا ضد امنیتی داریم که الان باید خبرنگاران بیرون باشند؟ همین مصیبت بر سر آن 85 در خواهد آمد. اول آیین نامه 85 و شرایط آن را درست کند و بعد 85 برود. هشتاد و پنجی که به اندازه تلفیق بزرگ باشد، چه اشکالی دارد؟ هشتاد و پنجی که پخش مستقیم باشد. طبق قانون اساسی مذاکرات مجلس و کمیسیون ها باید از رادیو پخش شود. ما داریم تفویض اختیار قانون گذاری به 85 می کنیم و حتما باید پخش شود. پشت درهای بسته و تحجر پدر این مجلس را در خواهد آورد. اصل مجازی را دوستان بهانه نکنند. بعد شما ببینید دولت انقلابی هم اکنون مستقر شده است و بسیاری از مطالبی که در این طرح و شبیه آن است جزو وظایف دولت است. شورا عالی فضای مجازی وزیر ارتباطات و تکرار این موارد که قانون نمی شود. این دولت فشلی دارد می رود و دولت انقلابی جایگزین آن را انجام بدهد. بسیاری از این دغدغه ها کم خواهد شد و بسیاری از این قراردادها و مقررات عوض خواهد شد. آقای دکتر نیک زاد اگر چیزی باقی ماند که دولت انقلابی نتوانست با اختیاراتش انجام بدهد آن گاه پنج تا ماده لایحه بیاید یا اگر به صحن آمد به صورت شبانه روزی به مانند بودجه بر روی آن کار شود. نماینده مردم تهران ادامه داد: این گونه نمی شود که ما بیایم با یک شعبده بازی در شیوه، یک مطالبی را لا به لای این بگنجانیم و بعد مسئله اصلی کشور که اقتصاد و معیشت و خوزستان و هزار مسئله دیگر است به حاشیه برود و تضعیف مجلس انقلابی را ما خودمان دنبال کنیم. وی در انتها گفت: من به واسطه آن تجربه ای که در موضوع جمعیت داشتیم متاسفم باید بگویم که حاشیه ها به متن غلبه کرد و 80 الی 90 درصد مطالب خوب جمعیت دیده نشد و به سراغ سقط جنین و مطالب دیگر رفت. می ترسم همین بحث هم در اینجا دوباره تکرار شود. وقتی که یک گروه کوچکی متولی یه مسئله بسیار بزرگی بشوند. ما با اصل هشتاد و پنجی آن مخالفیم.