اعلام زمان پایان مذاکرات وین/ارائه خواسته‌های ایران برای لغو تحریم‌ها به صورت دسته‌بندی‌شده/درخواست اروپایی‌ها برای پایان سریع این دور از مذاکرات وین/ …

اعلام زمان پایان مذاکرات وین/ارائه خواسته‌های ایران برای لغو تحریم‌ها به صورت دسته‌بندی‌شده/درخواست اروپایی‌ها برای پایان سریع این دور از مذاکرات وین/ شروع به کار کارگروه مسائل هسته ای