آخرین آمار کرونا در ایران تا ۱ مهر/ شمار واکسن‌های تزریق شده از مرز ۴۸ میلیون گذشت