وی مارکتآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …بیمه مسئولیت مدنی داروخانه ها و …تولید و عرضه انواع البسه کار، پوشاک …

مردم سالاری این نیست که ما شب انتخابات به مردم رجوع کنیم/ سوخت در ایران ارزان نیست، پول ما بی‌ارزش است/ اگر واقعاً دولت در بودجه ریزی مشکل دارد، باید با مردم در میان گذارد