اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا ژن‌ها در طول عمر انسان تاثیر گذار هستند؟