رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …فاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمیگلرد کامپوزیت