کشاورزان اصفهانی منتظر نماز باران آقای نماینده/نماینده سابق مجلس: رئیسی اگر سندی درباره ظلم تمدن ایران‌ باستان ندارد، از مردم ایران عذرخواهی کند