مبلمان آمفی تئاتر،رض کوآموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسسولفات آهنآموزش تخصصی دف در تهرانپارس

علی فروغی: فردوسی‌پور مظلوم نمایی می‌کند؛ عادل کنار گذاشته نمی‌شد، صداوسیما از هم می‌پاشید! / قالیباف: آقای روحانی! کسی هول نشده است