اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماجرای پیامک دعوت مردم به تجمعات چیست؟