اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محمد موسوی: می‌دانستم حقایق رابگویم تخریبم می کنند