اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر خون قرمز است چرا برخی رگ‌ها به رنگ آبی دیده می‌شوند؟