وزارت بهداشت: حضور محرم و یکی از کارکنان هم‌جنس در سونوگرافی زنان الزامی است/ رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه: نظر جامعه مدرسین و مراجع تقلید بر مسدود کردن فضای مجازی نیست