اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران کپسول زیستی به فضا پرتاب می‌کند